بیمه های طرف قرارداد

طرف قرار داد با بیمه های خدمات درمانی، سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، بانک ها، شرکت نفت، وزارت نیرو، بنیاد جانبازان، بیمه ایران و بیمه دانا، بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه رازی،بنیاد شهید و ایثارگران، دادگستری، بیمه پارسیان،بیمه کوثر، تراکتورسازی، شهرداری، بیمه سینا، بیمه دی و سازمان صداوسیما