سوالات متداول

پزشکی هسته ای چیست؟
آیا در جریان اسکن بیمار اشعه دریافت می کند؟
آیا دستگاه تصویربرداری به بیمار اشعه وارد می نماید؟
آیا اسکن هسته ای خطری دارد؟
دانسیتومتری یا سنجش تراکم استخوان چگونه انجام میشود؟
سنجش تراکم استخوان به روش DEXA چیست؟
آیا اسکن های هسته ای را می توان در بانوان باردار و یا شیرده استفاده نمود؟
چه توصیه ای جهت کاهش پرتوگیری پس از تزریق رادیوداروها در آزمونهای پزشکی هسته ای به بیماران می توان کرد ؟
آیا میتوان در سنین باروری آزمایش های تشخیصی پزشکی هسته ای انجام داد ؟
آیا برای انجام گاما اسکن باید وقت گرفت؟
آیا برای انجام اسکن هسته ای احتیاج به آمادگی قبلی هست؟
آیا بعد از اسکن رژیم غذایی خاصی توصیه می شود؟

خیر. خوردن مایعات دفع دارو را در اسکن های استخوان و کلیه تسریع می کند.

آیا برای انجام اسکن بیمار باید بدون لباس باشد؟
آیا انجام اسکن پزشکی هسته ای خطرناک است؟
آیا انجام اسکن برای خانم حامله ضرردارد؟
آیا انجام اسکن برای کودکان ضرر دارد؟
آیا ممکن است نسبت به داروی تزریقی گاما اسکن حساسیت داشته باشیم؟
بعداز انجام اسکن آیا توصیه ای مبنی بر فاصله گیری از سایر افراد وجود دارد؟
آیا بعد از انجام اسکن میتوان سوار تاکسی یا اتوبوس یا مترو شده و به منزل یا سرکاررفت؟
آیا مادری که اسکن هسته ای انجام داده میتواند به فرزند خود شیر دهد؟
من سونوگرافی- سی تی اسکن- ام آر آی انجام داده ام. پس چرا باید حالا گاما اسکن انجام دهم؟
جواب اسکن کی آماده می شود؟
آیا انجام اسکن های پزشکی هسته ای در ماه مبارک رمضان باعث ابطال روزه می شود؟