تماس با ما

مکان ما

مرکز پزشکی هسته ای، گاما اسکن و سنجش تراکم استخوان

اطلاعات تماس
مرکز پزشکی هسته ای
  • تلفن تماس: 4133373681
  • نمابر: 4133373682
لینک های ارتباطی
آدرس مرکز