رنوگرافی با دیورتیک در کودکان

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای

هیدرونفروز (اتساع سیستم پیلوکالیسیال) یکی از شایعترین کاریردها برای ارزیابی رادیونوکلئیدی کلیه در کودکان است. علت هیدرونفروز شامل انسداد لگنچه کلیه، انسداد حالب، ریفلاکس مثانه ای- حالبی، خود مثانه یا خروجی آن، عفونت و یا شکل مادرزادی آن می باشد. اوروگرافی با تزریق ماده حاجب، سونوگرافی و رنوگرافی معمول رادیونوکلئیدی نمی تواند با اطمینان علل انسدادی هیدرونفروز و هیدرواورترونفروز (اتساع سیستم پیلوکالیسیال و حالب) را از شکل غیر انسدادی آن افتراق دهد. شایعترین علت انسداد یک طرفه، انسداد حالبی- لگنچه ای (ureteropelvic) می باشد. انسداد می تواند در قسمت دورتر و در محل اتصال حالب به مثانه (ureterovesical) اتفاق افتد. دریچه پیشابراه خلفی posterior urethral valves))، انسداد دو طرفه حالبی- لگنچه ای و یا حتی مثانه پر می تواند علت هیدرونفروز دو طرفه باشد. هدف از انجام رنوگرافی با دیورتیک، افتراق انسداد واقعی از یک سیستم متسع بدون انسداد می باشد که با گرفتن تصاویر پشت سرهم بعد از تزریق وریدی فوروزماید (لازیکس) انجام می شود.

کاربردهای شایع
۱- انسداد حالبی-لگنچه ای (ureteropelvic) و حالبی- مثانه ای (ureterovesical)
۲- هیدرونفروز با تشخیص سونوگرافیک پیش از تولد
۳- ارزیابی یک سیستم انسدادی پس از عمل جراحی
۴- بررسی اتساع سیستم پیلوکالیسیال به عنوان یک علت درد پشتی

نحوه اجرا:
الف) آمادگی بیمار
۱- معمولا آمادگی ضرورتی ندارد. اگر بیمار مایعات تزریقی دریافت نمی کند، مصرف مایعات خوراکی یک ساعت قبل از ورود به بخش و در داخل بخش توصیه می شود.
۲- آمادگی قبل از تزریق پرتودارو

ب) اطلاعات قبل از انجام آزمون
۱- اطلاع از سوابق بیمار شامل انسداد سیستم ادراری پیش از تولد ، جراحی سیستم ادراری و اختلالات مادرزادی دستگاه ادراری مثل سیستم دوپلکس ، اتصال یا fusion کلیه برای تفسیر دقیق آزمون مهم است.
۲- بررسی کلیشه های رادیوگرافی، اولتراسوند و مطالعات رادیونوکلئیدی بر دقت تفسیر مطالعه اخیر می افزاید.

نکات قابل توجه قبل از انجام اسکن:
نیازی به ناشتا بودن در روز اسکن نیست.
لازم است قبل از اسکن مایعات کافی بنوشید.
نباید در فاصله زمانی ۲۴ ساعت قبل از انجام اسکن استخوان ،مواد حاجب رادیولوژی دریافت کنید.

مراحل انجام کار پس از رسیدن به بخش پزشکی هسته ای:
۱- در روز و زمان تعیین شده به پذیرش مرکز پزشکی هسته ای مراجعه کنید و پس از دریافت قبض فرم مخصوص اسکن را دریافت نمایید.
۲- سپس در سالن انتظار منتظر بمانید تا نام شما برای حضور در اتاق تزریق اعلام شود.
۳- قبل از انجام اسکن مثانه باید خالی باشد.
۴- حال برای انجام تصویر برداری به اتاق اسکن میروید.
۵-مدت انجام اسکن ۴۰ دقیقه میباشد و در صورت لزوم یک اسکن تاخیری انجام می شود.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!