اسکن دیورتیکل مکل

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای

حدود نصف موارد دیورتیکل مکل مخاط معدی دارد. علت خونریزیزخم مخاط انتهای رودهء کوچک در نتیجه ترشح اسید می باشد. m99-Tc پرتکنتات به طور فعال در مخاط معدی تجمع می یابد و روش انتخابی برای تشخیص مخاط معدی اکتوپیک در دیورتیکل مکل است. دیورتیکول مکل شایع ترین نقص مادرزادی دستگاه گوارش می باشد. محل آن اغلب در ۸۰-۵۰ سانتی متری دریچه ایلئوسکال روده کوچک می باشد. دیورتیکول مکل معمولاً علامتی ندارد. ۱ تا ۴ درصد کودکانی که دارای این نقص مادرزادی هستند دچار عوارض می‌شوند. شکل شایع تظاهر بالینی دیورتیکول مکل انسداد روده و پیچ خوردگی روده ‌است. یکی از علل خونریزی های گوارشی و دردهای شکمی به خصوص در سنین کودکی می باشد. این بیماری به دلیل وجود بافت های نابجای معده در قسمتی از روده کوچک است که با ترشح اسید، باعث ایجاد زخم در روده کوچک و خونریزی آن می شود. با انجام اسکن مکل، تشخیص این بیماری به سادگی امکان پذیر است. با انجام این اسکن می توان بافت معده نابجا را در روده کوچک مشاهده نمود که با برداشتن این بافت، بیماری درمان خواهد شد. جهت انجام این اسکن، نیاز به ناشتایی ۴-۱۲ ساعته می باشد و توصیه می شود که از ۳ روز قبل از انجام اسکن، بیمار قرص سایمترین مصرف کند که باعث افزایش دقت تشخیصی اسکن می شود. تصویربرداری همزمان با تزریق انجام گرفته و حدود ۱ ساعت زمان می برد.

کاربردهای شایع

در مواردی که منشا خونریزی گوارشی بدون علت است، اسکن دیورتیکل مکل برای تعیین مخاط معدی اکتوپیک در دیورتیکل مکل انجام می شود. خونریزی دیورتیکل مکل معمولا در خردسالان اتفاق می افتد. در بیمارانی که خونریزی فعال ندارند، باید از اسکن مکل استفاده کرد. حتی در خردسالان هم بهتر است خونریزی فعال با سنتی گرافی RBC نشاندار بررسی شود. گزارش شده است که تجویز پنتاگاسترین، بلوک کننده H2 هیستامینی یا گلوکاگون، حساسیت اسکن مکل را افزایش می دهد. توصیه نمی شود که بلوک کننده H2 و پنتاگاسترین را به صورت ترکیب تجویز نمود، زیرا مهارکننده H2 اثر ضد پنتاگاسترین دارد.

مراحل انجام اسکن :

بعد از دستورات آمادگی که از ۲ روز قبل به بیمار داده میشود برای انجام اسکن بیمار روی تخت دراز میکشد. بلافاصله بعد از تزریق رادیودارو ، تصویربرداری دینامیک شروع می شود. تصویربرداری ۳۰ الی ۶۰ دقیقه ادامه پیدا می کند.

 

مدت زمان اسکن

کل زمان اسکن از ابتدای ورود به  مرکز تا پایان اسکن حدود  ۱ الی  ۲ ساعت می باشد.

جهت بررسی علت خونریزی و درد شکم اطفال انجام می شود . داروی مورد استفاده تکنیسیم پرتکنتات می باشد و نیاز به حداقل دو روز آمادگی دارویی قبل از انجام اسکن و تزریق داروی بتاگلو کاگون نیم قبل از تزریق رادیو دارو می باشد.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!