سیستوگرافی غیر مستقیم

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

آمادگی بیمار

الف) آمادگی قبل از ورود به بخش

آمادگی خاصی لازم نیست.

ب) آمادگی قبل از تزریق پرتودارو

۱- نحوه انجام آزمون را به والدین و کودکانی که قادر به فهم آن هستند، توضیح داد.

۲- توضیح هر یک از مراحل برای ارتباط مداوم با بیمار و جلب اطمینان او جهت انجام موفقیت آمیز آزمون ضروری است.

۳- برای انجام این آزمایش، همکاری در فاز تخلیه ضرورت دارد.

 

اطلاعات قبل از انجام آزمون

الف) اطلاع از سابقه عفونت و جراحی قبلی مجاری ادرار، پیشگیری ضدمیکروبی و اختلالات مادرزادی ادراری(سیستم دوپلکس) مهم است.

ب) مرور و بررسی کلیشه های رادیوگرافی ، اولتراسوند و اسکنهای در دسترس قبلی، بر دقت تفسیر مطالعه اخیر می افزاید.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!