شکم و لگن

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای آلودگی میکروبی مخاط معده با هلیکوباکترپیلوری، یکی از علل شایع زخم معده اس

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags: , ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای: یکی از مشکلاتی که پزشکان در کلینیک با آن روبه رو می شوند، تشخیص افتراقی

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

آمادگي بيمار الف) آمادگي قبل از ورود به بخش آمادگي خاصي لازم نيست. ب) آمادگي قبل از تزريق

۱۳۹۶-۰۶-۱۶
سیستوگرافی مستقیم

اسکن برگشت ادرار از مثانه به حالب Direct Radionuclide Cystogram (DRC) اطلاعات زمینه ای یکی

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags:
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

شایعترین توده خوش خیم کبدی همانژیوم ، یک توده عروقی خوش خیم می باشد که معمولاً بدون علامت

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمينه ای حدود نصف موارد ديورتيكل مكل مخاط معدی دارد. علت خونريزيزخم مخاط انتهای رو

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای کبد بزرگترین و پرخون ترین عضو بدن است و نقش مهمی در فعالیت های متابولیک ب

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اسکن کاپتوپریل کلیه جهت تعیین وجود و یا عدم وجود تنگی شریان کلیوی در بیماران با پرفشاری خو

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اسکن کلیه روش انجام اسکن بر اساس سابقه کلینیکی و شرایط فیزیکی بیمار، ممکن است تا حدودی متف

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای هیدرونفروز (اتساع سیستم پیلوکالیسیال) یکی از شایعترین کاریردها برای ارزیا

موارد بیشتر