برچسب: اسکن مغز استخوان

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

این اسکن برای بررسی فعالیت مغز استخوان کاربرد دارد. در برخی شرایط نظیر درگیری مغز استخوان توسط بدخیمی-ها، عفونت ها، آب ها و کیست ها انجام اسکن مغز استخوان می تواند منطقه درگیر را شناسایی کرده و حتی به عنوان گایدی برای انتخاب منطقه انجام بیوپسی کاربرد دارد. در انواعی از کم خونی ها یا اختلالات خونی خاص، این اسکن نقش عمده ای در بررسی ظرفیت خونسازی مغز استخوان دارد. انجام اسکن ۱۵-۶۰ دقیقه بعد از تزریق امکان پذیر است.

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!