برچسب: اسکن کلیه با DMSA

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

از این اسکن برای بررسی چگونگی کارکرد قسمت قشری کلیه ها که کرتکس نامیده میشود استفاده می کنند. بعلاوه در افرادیکه دچار عفونت های کلیه میشوند برای تجسس زخم به دنبال عفونت (اسکارکلیه) نیز به کار میرود. علاوه براین هرگاه پزشک بخواهد میزان بافت باقیمانده و فعال کلیوی را اندازه گیری کند نیز مورد استفاده دارد. برای انجام آن هیچگونه آمادگی قبلی احتیاج نیست. عفونت های کلیه در مواردی، علائم بالینی واضحی ندارند یعنی حالت پنهان دارند. عفونت مزمن، آهسته و در طی سالیان منجر به از دست رفتن کلیه ها می شود بنابراین تشخیص و درمان صحیح آن در مراحل اولیه بیماری، نقش مهمی در آینده بیمار دارد. یکی از روش هایی که می توان به وسیله آن، عفونت کلیه را در مراحل اولیه شناسایی کرد اسکن کورتکس کلیه با رادیو داروی DMSA می باشد. از کاربردهای دیگر اسکن DMSA پیگیری بیماران دچار آسیب های کلیه ناشی از ضربه، یافتن محل کلیه نابجا، و اثبات یا رد Single Kidney می باشد. تصویربرداری ۲ ساعت بعد از تجویز رادیو دارو انجام می شود و نیازمند آمادگی خاصی نیست.

ارسال شده در شکم و لگن توسط Dr.Kazemi | Tags: , ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!