برچسب: اسکن گلوبولهای قرمز دناتوره

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

در بعضی از بیماریها به خصوص بیماریهای خونی ( مانند ITP) که تعداد پلاکتهای خون به دلیل وجود بافت طحالی کاهش پیدا می کند، پیدا کردن بافت باقیمانده طحالی پس از برداشتن طحال توسط جراحی بسیار مهم می باشد. برای پیدا کردن بافتهای طحالی باقیمانده یا طحال فرعی از اسکن گلوبول قرمز دناتوره استفاده می شود.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!