برچسب: سيستوگرافی راديونوكلئيدی غير مستقيم

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

آمادگی بیمار الف) آمادگی قبل از ورود به بخش آمادگی خاصی لازم نیست. ب) آمادگی قبل از تزریق پرتودارو ۱- نحوه انجام آزمون را به والدین و کودکانی که قادر به فهم آن هستند، توضیح داد. ۲- توضیح هر یک از مراحل برای ارتباط مداوم با بیمار و جلب اطمینان او جهت انجام موفقیت آمیز آزمون ضروری است. ۳- برای انجام این آزمایش، همکاری در فاز تخلیه ضرورت دارد.   اطلاعات قبل از انجام آزمون الف) اطلاع از سابقه عفونت و جراحی قبلی مجاری ادرار، پیشگیری ضدمیکروبی و اختلالات مادرزادی ادراری(سیستم دوپلکس) مهم است. ب) مرور و بررسی کلیشه های رادیوگرافی ، اولتراسوند و اسکنهای در دسترس قبلی، بر دقت تفسیر مطالعه اخیر می افزاید.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!