برچسب: گيرنده سوماتوستاتين

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای

Pentetreotide که به گیرنده سوماتوستاتین متصل می شود (عمدتا گیرنده سوماتوستاتین sst2 و sst5)، که در تومورهای نورواندوکرین و بعضی تومورهای غیرنورواندوکرین که دارای گیرنده سوماتوستاتین هستند، تجمع می یابد. گیرنده های سوماتواستاتین در برخی از تومورهای نسج نرم مانند تومورهای هیپوفیز، پانکراس، کارسینوئید، کارسینوم مدولاری تیروئید و نوروبلاستوما حضور دارند. بنابراین با تزریق داروی اوکتروتاید که جذب گیرنده های مذکور می شود، می توان به وجود و محل برخی از تومورها در داخل بدن و نیز میزان گسترش یا متاستاز آن ها پی برد. تصویربرداری از تمام بدن، ۴-۲۴ ساعت پس از تزریق داخل وریدی انجام می شود و از نواحی مشکوک باید به روش SPECT اسکن انجام شود. بیماران باید به اندازه کافی مایعات بنوشند و روز قبل، از ترکیبات ملین استفاده نمایند تا اکتیویته درون روده ها موجب اشتباه در تشخیص نشود. قابل ذکر است که این تومورها را می توان با دوز بالای اوکتروتاید درمان نمود.

کاربردهای شایع

الف) تشخیص و تعیین محل تومورهای مشکوک مختلف نورواندوکرین و برخی تومورهای غیراندوکرین و متاستاز آنها (مانند فئوکروموسیتوما، نوروبلاستوما و پاراگانگلیوما، کارسینوم مدولری تیروئید، کارسینوئید، تومورهای داخل جمجمه، کارسینوم ریه و …).

ب) طبقه بندی بیماران با تومورهای نورواندوکرین

پ)

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!