اسکن مجاری اشکی

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای:

وظیفه اشک مرطوب نگهداشتن مداوم سطح کره های چشم است که برای فعالیت این عضو مهم کاملا ضروری است. اشک همواره از غدد اشکی که در سمت خارج و بالای حدقه چشم قراردارند ترشح میشود. پلک زدن های غیرارادی وپشت سرهم سبب می شود تمامی سطح کره چشم مرطوب شده و سپس اشک از راه مجاری کوچکی که در کناره داخلی چشم قرار دارند یداخل کیسه اشکی- بینی تخلیه و سرانجام وارد فضای بینی میشود. هرگونه تنگی در این مسیر تخلیه سبب اشک ریزش از چشم خواهد شد. برای تشخیص تنگی یا انسداد در مسیر مجاری اشکی از این اسکن استفاده میشود که یک آزمون بسیار ساده است. بیمار ابتدا چشمها و بینی خودرا با آب تمیز کرده و سپس توسط یک قطره چکان یک قطره از دارو در داخل هر چشم وی  چکانده میشود. بعد چشمها جلوی دستگاه تصویربرداری قرارگرفته و با پلک زدن های متعدد چگونگی عبور اشک از مجاری به تصویر در می آید. زمان انجام اسکن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیشتر نیست. بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری اشکی، دچار اشک ریزش دائم از چشم ها هستند نیاز به بررسی و انجام اقدامات درمانی خاص دارند. انسداد می تواند در قسمت های مختلف مجرای اشکی باشد که تشخیص آن توسط روش های پزشکی هسته ای، به سادگی قابل انجام است. با چکاندن یک قطره ۹۹mTc  در هر چشم و انجام تصویربرداری می توان در کمتر از ۳۰ دقیقه، وجود یا عدم وجود انسداد و همچنین محل آن را مشخص نمود.

کاربرد این اسکن:

این اسکن برای تشخیص انسداد مجاری اشکی کاربرد دارد.

فرآیند معمول انجام اسکن:

ابتدا مقدار بسیار اندکی رادیو دارو که با آب ترکیب شده (۱ تا ۲ قطره)، در هر یک از چشم ها چکانده می شود. سپس بیمار بر روی صندلی در جلوی دروبین گاما می نشیند. از بیمار خواسته می شود تا در فاصله های زمانی ۵ دقیقه، حدود ۱ دقیقه سر خود را ثابت نگه دارد تا تصویربرداری انجام شود.

آمادگی بیمار:

برای انجام این اسکن نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!