اسکن پرفیوژن مغز

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای:

برخی از بیماری های مغزی، اختلالات آناتومیک ایجاد نمی کند بلکه اختلالات عملکرد یا متابولیسم در قسمتی از مغز به وجود می آورد. اختلال متابولیسم مغز را با PET تصویربرداری می کنند اما از آنجا که میزان متابولیسم نواحی مختلف مغز، کاملاً متناسب با میزان جریان خون آن نواحی است، بنابراین می توان با استفاده از دستگاه گاما کمرای SPECT، جریان خون نواحی مختلف مغز را به تصویر کشید و از این طریق اختلالات متابولیسم آن نواحی را به طور غیر مستقیم، بررسی نمود. از جمله بیماری هایی که اسپکت مغز در تشخیص آن ها کاربرد دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد. بررسی انواع مختلف دمانس یا اختلال حافظه که شایع ترین آن ها بیماری آلزایمر می باشد. بررسی کانون حملات صرع که برخی از آن ها، قابل جراحی و معالجه کامل می باشند.

کاربرد اسکن:

این اسکن جهت بررسی چگونگی خونرسانی به نواحی مختلف مغز و اختلالات ناشی از عملکرد و متابولیسم بافت مغز انجام می شود.

فرآیند معمول انجام اسکن:

از بیمار خواسته می شود که در اتاق نیمه تاریک، حدود ۳۰ دقیقه بر روی تخت دراز کشیده و آرامش کامل داشته باشد و پس از آن تزریق رادیو دارو انجام شده و ۳۰ دقیقه دیگر در همان حال، باقی می ماند سپس تصویربرداری انجام می-شود. برای شروع تصویربرداری لازم است تا بدن بیمار به ویژه سر، بدون حرکت باقی بماند. انجام این اسکن حدود ۳۰ دقیقه زمان می برد.

آمادگی بیمار:

آمادگی خاصی برای انجام این اسکن لازم نیست.

برخی از بیماری های مغزی، اختلالات آناتومیک ایجاد نمی کند بلکه اختلالات عملکرد یا متابولیسم در قسمتی از مغز به وجود می آورد. از آنجا که میزان متابولیسم نواحی مختلف مغز، کاملاً متناسب با میزان جریان خون آن نواحی است، بنابراین می توان با استفاده از دستگاه گاما کمرای SPECT، جریان خون نواحی مختلف مغز را به تصویر کشید و از این طریق اختلالات متابولیسم آن نواحی را به طور غیر مستقیم، بررسی نمود. از جمله بیماری هایی که SPECT مغز در تشخیص آن ها کاربرد دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • بررسی انواع مختلف دمانس یا اختلال حافظه که شایع ترین آن ها بیماری آلزایمر می باشد.
  • بررسی کانون حملات صرع که برخی از آن ها، قابل جراحی و معالجه کامل می باشند.
  • اختلا لات بویایی
  • برای انجام اسکن لازم است بیمار ۲۰ دقیقه قبل از تزریق دارو، در محیطی آرام و کم نور استراحت نموده و پس از ۴۰ دقیقه، تصویربرداری انجام خواهد شد.

 

اسکن پرفیوژن مغز در تشخیص موارد زیر کمک کننده می باشد:

  • تشخیص سکته مغزی (Stroke)
  • تشخیص اسپاسم عروقی مغزی
  • ارزیابی دمانس وتعیین نوع آن
  • تشخیص و تعیین محل صرع موضعی
  • ارزیابی میزان رزرو جریان خون مغزی با استفاده از استرس با دیاموکس ( استازولامید )
  • ارزیابی ترومای مغزی
ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!