تشخیص کاردیاک آمیلوئیدوز

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
amiloidosis

تشخیص کاردیاک آمیلوئیدوز با اسکن ۹۹m-Tc-PYP SPECT  و PLANAR

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags:
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!