درمان در سرطان پروستات

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
prostate

۱۷۷-Lu PSMA  یک ماده رادیواکتیو است که می شود آن را به یک حامل به نام آنتی ژن اختصاصی غشاء پروستات اضافه کنیم. در بدن، ۱۷۷-Lu PSMA  به سلول های خاص تومور متصل می شود و این سلول های سرطانی را از بین می برد. مقداری۱۷۷-Lu PSMA  که توسط سلول های تومورجذب نمی شود، بوسیله عرق، بزاق، ادرار و مدفوع از بدن شما خارج می شود. قبل از درمان بار اول نیاز به یک اسکن جهت شناخت اولیه نیاز دارید که ممکن است درحال حاضرانجام داده باشید. شما به یک آزمایش نیاز دارید که دکتر شما برایتان ترتیب خواهد داد، به به ترتیب شامل: تست خون دو هفته قبل ازدرمان، یک اسکن ۲۴ ساعت، ۴۸ساعت، و ۷۲ ساعت پس از درمان انجام می شود. آزمایش خون در حدود ۲ هفته و ۶ هفته پس از درمان. اطمینان حاصل شود که شیمی درمانی برای حداقل ۴ هفته متوقف شده است. اگر شما احساس ناخوشی قبل از تاریخ درمان دارید لطفا به ما اطلاع دهید. به شما داروی ضد تهوع (احساس ناراحتی در معده) در صورت مشکل داده می شود. درمان از طریق تزریق یک قطره به ورید در حد چند دقیقه انجام می شود. همچنین به شما حدود ۲ لیتر در ۲۴ ساعت ازطریق رگ برای محافظت ازکلیه های شما و دفع سریتر اشعه داده می شود. پس از درمان شما در اتاقی که برای جلوگیری ازتابش اشعه به بدن شما لحاظ شده است نگهداری خواهید شد. درطول ۱۲ساعت پس ازدرمان مقدارزیادی از مواد رادیواکتیویته از طریق ادرار از بدن شما خارج می شود و فردای آن روز ترخیص خواهید شد. روزهای بعد ازدرمان اسکن انجام می شود (یعنی ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از درمان). شما درعرض ۲۴ ساعت پس ازدرمان مرخص می شوید، چرا که این نوع درمان همراه با تشعشعات است.  خودداری از هر گونه تماس با کودکان و زنان باردار به مدت ۳ روز، محدود کردن تماس نزدیک با دیگر بزرگسالان به مدت ۳ روز و اجتناب از به اشتراک گذاری تخت با شخص دیگری به مدت ۳ روز. معمولا ۳-۵ درمان هر ۸-۱۲ هفته بعد از هر درمان داده می شود و بعد ازهردرمان شما ارزیابی مجدد سلامت و پاسخ درمان خود را مشاهده خواهید کرد. درمان های بعدی بستگی دارد به اثرات درمانی که برروی سلول های خونی شما داشته، که شاملPSA ، کلیه و کبد می شود. ارزیابی کلینیکی پس از هر درمان (از جمله خون و اسکن) ۲ هفته قبل ازچرخه درمان بعدی باید انجام شود. بیشترین گزارش اثرات جانبی ، حالت تهوع است، اما قبل ازدرمان برای جلوگیری ازتهوع ما به شما دارو می دهیم البته اگر لازم باشد و همچنین قرص هایی که بعد ازآن در منزل مصرف کنید. دیگر اثرات جانبی به شرح زیر است: کاهش موقت شمارش خون و سلول های سفید، ریزش مو بشکل گذرا، کاهش در عملکرد غدد بزاقی، کاهش در عملکرد کلیه، خستگی.

68gs-psma

مطلب مرتبط با اسکن تمام بدن: اسکن تمام بدن استخوان

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: