درمان متازستازهای کبد

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

درمان متازستازهای کبد با امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور

میکروسفرها
میکروسفرها، حوزه های رزین های کوچک است که حاوی صدها ذرات رادیونوکلئید هستند، كه يك سبک درماني براکی تراپی رادیونوکلئید است كه برای درمان سرطان های کبد ایجاد شده است. ماهیت نتایج درمان نشان دهنده یک درمان مفید با کمترین هزینه براي عملکرد کبد است.

میکروسفرها چه هستند؟
میکروسفرها حوزه رزین که هر یک شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو، یا (ایتریم-90) می باشد. اتم هاي رادیواکتیو تابش کوتاه برد منتشر می کنند. هر یک از حوزه ها شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو هستند، كه حوزه با دوز تابش بالا به یک محدوده کوچک در مناطق اطراف آن است.

چگونه کار می کند؟
این روش شامل ساخت یک برش کوچک در کشاله ران تحت بی حسی موضعی، و عبورکاتتر قابل انعطاف (لوله)، به شریان کبدی از طریق شریان فمورال و سلیاک است. منابع شریان کبدی بيشترين خون را برای تومورهای کبد، با ارائه مستقیم به شریان کبدی براي اهداف انتخابی مي فرستند، كه با تنها درصد کمی (10-20٪) به بافت کبد سالم آسيب مي رساند.
مداخله رادیولوژیست ممکن است براي عرضه بیشترخون از بافت کبد سالم با عبور از کاتتر به شریان کبدی چپ یا راست باشد كه به شاخه هاي شریان اصلی کبد منجر خواهد شد. اگرتومور کبد به لوب سمت چپ یا راست کبد محدود شده باشد.
میکروسفرها ازطریق کاتتر اداره مي شوند و سفر درامتداد شریان کبدی و عروق خونی کوچک واقع در اطراف سطح تومورادامه مي يابد. میکروسفرها نسبتا بزرگ هستند، آنها در مویرگها تعبیه شده و مقدار زیادی از اشعه به منطقه مورد 2-3mm در اطراف جایی که تومورها به دام افتاده اند مي فرستند. در نتیجه، هدف قراردادن تومورها ي انتخابي ، با ارائه یک دوزاز تابش بالااست، در حالی که به حداقل رساندن دوز به بافت کبد طبیعی است.

چگونه درمان تجویز مي شود؟
درمان توسط دو رادیولوژیست و متخصص طب هسته ای با تجربه تایید شده برای انجام این روش است و هر دو توسط یک تیم مجرب از فیزیکدانان پزشکی، رادیولوژی، و پرستاران پشتیبانی می شوند. درمان در دو جلسه اتفاق می افتد، اولین ارزیابی قبل از درمان و در جلسه دوم، معمولا 2 هفته بعد انجام مي شد، كه تحویل میکروسفرها است.

قبل از روز درمان
در روز قبل از درمان، شما دو روش تحت عنوان آنژیوگرام و اسکن پزشکی هسته ای را خواهيد داشت.
آنژیوگرام یک تصویر دقیق از جزييات جریان خون به کبد را نشان مي دهد، که می تواند بین افراد متفاوت باشد. قبل از آنژیوگرافی، کشاله ران با یک بی حسی موضعی بی حس و یک برش کوچک بوجود مي آورند.
و سپس از طریق ، کاتتر (لوله) نرم انعطاف پذیر روي برش قرار داده و به شریان کبدی از طریق شریان فمورال (به طوری که کاتتر گاهی اوقات یک کاتتر فمورال نامیده می شود) فرستاده مي شود. هنگامی که کاتتر را در محل قرار مي دهند یک ماده حاجب (رنگي) است که از طریق لوله تزریق مي شود تصاویر رگهای خونی با استفاده از اشعه ایکس.
یک ردیاب رادیواکتیو كه تکنتیوم 99m-MAA ناميده مي شود، به برشي که در شریان کبدی قرار گرفته است تزریق می شود. این ردیاب رادیواکتیو یک ردیاب کم انرژی است که از رادیواکتیو میکروسفرها ي SIR با انرژی بالا تقليد مي كند.
ازکبد و ریه که با یک دوربین گاما تصویربرداري شده كه به تشخیص ردياب با انرژی پایین به تیم پزشکی اجازه می دهد محل ميكروسفرها را در روز درمان پیش بینی كند. این روش معمولا درحدود 60-90 دقیقه طول می کشد، اما ممکن است در برخی از مواردبيشتر شود. این معمولا شامل ناراحتی شما و يا ممکن است احساس گرما یا احساس سوزش خفیف هنگامي كه ماده حاجب (رنگي) تزریق می شود داشته باشيد. سخت ترین قسمت در این روش ممکن است دراز كشيدن به شكل صاف باشد. بعد از این روش، شما می توانید یک رژیم غذایی طبیعی داشته باشيد و تمام فعالیت های عادی را درعرض 8 تا 10 ساعت از سر بگيريد.
به دنبال روش آنژیوگرافی، شما به پزشکی هسته ای برای اسکن منتقل خواهيد شد. اسکن شامل با یک دوربین گاما که به تشخیص مقدار کمی ازاشعه که توسط MAA داده می شود و یک کامپیوتربراي تعیین مقدار و محل MAA جذب شده توسط بدن می شود. گاهی اوقات MAA را از طریق کبد به ریه منتقل میشود. دکتر شما باید بداند که چه مقدار از MAA با يك دوز ایمن میکروسفرهاي SIR از كبد شماعبور مي كند.

روز درمان
در روز درمان شما نياز به آنژیوگرام دیگری داريد. این آنژیوگرام دوباره نیاز به یک برش کوچک در ناحیه کشاله ران با یک بی حسی موضعی دارد، به طوری که کاتتر را می توان به شریان کبدی متصل كرد. این آنژیوگرام معمولا سریعتر از درمان قبل عمل مي كند. در اينجا رادیولوژیست براي شناسایی بهترین مکان برای كاتتر مداخله مي كند. هنگامی که قرار دادن کاتتر تایید شد، می توان میکروسفرها را انتقال داد. این كار حدود 15-20 دقیقه طول می کشد. یک آرام بخش براي كمك به تسكين درد، به شما داده خواهد شد. اگر شما به آن نیاز داشته باشيد. پس از عمل و تحویل میکروسفرها ،. یک پانسمان کوچک روي برش در ناحیه کشاله ران شما قرار می گیرد و فشار به محل مورد نظر برای 10-15 دقیقه اعمال می شود. ازشما خواسته می شود كه در حدود 4 ساعت برای جلوگیری از خونریزی دراز بكشيد . بعد از آن روز و یا صبح روز بعد، شما یک اسکن پزشکی هسته ای دیگر برای قرار دادن میکروسفرها را خواهيد داشت. این روش در کل ازابتدا تا انتها حدود یک ساعت طول می کشد.

حفاظت در برابر اشعه
میکروسفرها تنها برای مدت زمان محدود در رادیواکتیو باقی مي مانند. پس از دو هفته بخش بسیار کوچکی از تابش اولیه باقی می ماند و بعد از 1 ماه از تابش برای تبدیل شدن غیر قابل کشف است. میکروسفرها ي رزین در کبد به طور دائم باقی مي ماند. آنها بی ضرر هستند. پیش از ترخیص، یک فیزیکدان پزشکی شما را با ارائه كاتولوگ و توضیح اقدامات احتیاطی خاص که باید انجام شود كه به حداقل رساندن خطر تابش به دیگران است راهنمايي مي كند. به طور معمول،به دلیل تابش کوتاه برد و طول عمر کوتاه، این اقدامات احتیاطی به حداقل رساندن (کمتر از طول بازو) و طولانی مدت (بیشتر از 10 دقیقه) تماس با همکاران و یا کودکان خردسال برای هفته اول پس از آن تجویز مي شود. این اقدامات احتیاطی به طور معمول می تواند به یک برنامه روزانه بدون مانع بسیار خوب تبديل شود. یک فیزیکدان پزشکی می تواند اقدامات احتیاطی معمول قبل از درمان را مورد بحث و بررسي قرار دهد.