برچسب: اسکن هسته های قاعده ای مغز

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

برای تصویربرداری از ترنسپورترهای دوپامین (DAT) در استریاتم در سندرم های پارکینسونیم

دست یافتن به یک روش تشخیصی صحیح برای PD خصوصا در موارد اولیه و در موارد ناواضح این بیماری اهمیت فراوانی دارد. از روشهای جدید، تصویربرداری به روش SPECT از دوپامین ترانسپورتر (DAT) جهت نشان دادن کاهش نورونی دوپامین می باشد. اسکن TRODAT –TC 99m در افتراق PD از ET و سایر علل پارکینسونیسم (PS (PSA , MSAانجام می شود.

اسکن هسته های قاعده ای مغز در تشخیص موارد زیر کمک کننده می باشد:

سندرم های پارکینسون

افتراق لرزش اولیه از سندرم های پار کینسون مثل (multiple system atrophy (MSA), progressive supranuclear palsy (PSP

تشخیص بسیار زودرس بیماری پارکینسون

افتراق سندرم های پار کینسون از پارکینسون های دارویی و روانی

افتراق دمانس لوی بادی (dementia with Lewy bodies) از بیماری آلزایمر

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!