برچسب: اسکن پرفیوژن قلب

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای:

ماهیچه قلب (میوکارد) همانند یک پمپ وظیفه خونرسانی به تمامی اعضای بدن را عهده داراست. این ماهیچه خود نیز برای انجام فعالیت احتیاج به اکسیژن و قند دارد که توسط جریان خون سرخرگهای کورونری تامین می شود. اگر سرخرگهای کورونری قلب دچار تنگی شوند بدنبال آن جریان خون رسانی به عضله قلب کاهش یافته و چون اکسیژن به مقدار کافی در دسترس عضله قلب قرار نمی گیرد درد سینه میشود ( آنژین صدری). در صورت عدم تشخیص و درمان پیشرفت این کمخونی کورونری منجر به سکته قلبی میشود که اگر شدید و وسیع باشد مرگ بیمار را در پی خواهد داشت. اسکن قلب با استفاده از تالیوم یا داروی مشابه آن جهت بررسی وضعیت خونگیری ماهیچه قلب (میوکارد) انجام میشود. به این منظور در روز مراجعه ابتدا در حضور متخصص قلب این مرکز نوار قلب و فشارخون بیمار ثبت و سپس مورد انجام تست ورزش یا تزریق دارو قرار گرفته و بعدازآن پرتوداروی قلب از رگ جلوی آرنج تزریق میشود . بعد از مدتی انتظارجهت تجمع پرتودارو در ماهیچه قلب بیمار زیر دوربین گاما قرار گرفته و وضعیت خونگیری قلب در نماهای مختلف به تصویر در می آید. مقدارپرتوداروی تزریقی در حد مجازو بدون خطراست.در نوبت دوم مراجعه بعد از تزریق تصویر برداری مجدد انجام شده و نتایج دو مرحله با یکدیگر مقایسه و گزارش میشود. این اسکن برای تشخیص تنگی شریان های کرونر قلب در بیمارانی که دچار درد قفسه سینه یا آنژین صدری هستند، بکار می رود. اسکن در دو مرحله استراحت و بعد از ورزش، با تزریق ماده رادیو اکتیو و در طی یک یا دو ر

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!