برچسب: امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

درمان متازستازهای کبد با امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور

میکروسفرها میکروسفرها، حوزه های رزین های کوچک است که حاوی صدها ذرات رادیونوکلئید هستند، که یک سبک درمانی براکی تراپی رادیونوکلئید است که برای درمان سرطان های کبد ایجاد شده است. ماهیت نتایج درمان نشان دهنده یک درمان مفید با کمترین هزینه برای عملکرد کبد است.

میکروسفرها چه هستند؟ میکروسفرها حوزه رزین که هر یک شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو، یا (ایتریم-۹۰) می باشد. اتم های رادیواکتیو تابش کوتاه برد منتشر می کنند. هر یک از حوزه ها شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو هستند، که حوزه با دوز تابش بالا به یک محدوده کوچک در مناطق اطراف آن است.

چگونه کار می کند؟ این روش شامل ساخت یک برش کوچک در کشاله ران تحت بی حسی موضعی، و عبورکاتتر قابل انعطاف (لوله)، به شریان کبدی از طریق شریان فمورال و سلیاک است. منابع شریان کبدی بیشترین خون را برای تومورهای کبد، با ارائه مستقیم به شریان کبدی برای اهداف انتخابی می فرستند، که با تنها درصد کمی (۱۰-۲۰٪) به بافت کبد سالم آسیب می رساند. مداخله رادیولوژیست ممکن است برای عرضه بیشترخون از بافت کبد سالم با عبور از کاتتر به شریان کبدی چپ یا راست باشد که به شاخه های شریان اصلی کبد منجر خواهد شد. اگرتومور کبد به لوب سمت چپ یا راست کبد محدود شده باشد. میکروسفرها ازطریق کاتتر اداره می شوند و سفر درامتداد شریان

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!