برچسب: انفارکتوس قلب

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

تشخیص موارد انفارکتوس قلبی به خصوص در ساعات اولیه آن، همیشه به سادگی امکان پذیر نمی باشد. گاهی از اوقات علیرغم سکته قلبی در ساعات اولیه مقادیر آنزیم های سرمی یا نوار قلبی کمک کننده نیستند و یا نتایج دو پهلو می باشند و لذا نیاز به روشی جهت رد یا تأیید سکته قلبی می باشد. اسکن با MIBI فقط در مرحله استراحت یا اسکن پیروفسفات می تواند کمک کننده باشد. به خصوص در یافتن موارد انفارکتوس بطن راست اسکن پیروفسفات کاربرد مهمی دارد.

 

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!