برچسب: درمان در سرطان پروستات

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
prostate

۱۷۷-Lu PSMA یک ماده رادیواکتیو است که می شود آن را به یک حامل به نام آنتی ژن اختصاصی غشاء پروستات اضافه کنیم. در بدن، ۱۷۷-Lu PSMA به سلول های خاص تومور متصل می شود و این سلول های سرطانی را از بین می برد. مقداری۱۷۷-Lu PSMA که توسط سلول های تومورجذب نمی شود، بوسیله عرق، بزاق، ادرار و مدفوع از بدن شما خارج می شود. قبل از درمان بار اول نیاز به یک اسکن جهت شناخت اولیه نیاز دارید که ممکن است درحال حاضرانجام داده باشید. شما به یک آزمایش نیاز دارید که دکتر شما برایتان ترتیب خواهد داد، به به ترتیب شامل: تست خون دو هفته قبل ازدرمان، یک اسکن ۲۴ ساعت، ۴۸ساعت، و ۷۲ ساعت پس از درمان انجام می شود. آزمایش خون در حدود ۲ هفته و ۶ هفته پس از درمان. اطمینان حاصل شود که شیمی درمانی برای حداقل ۴ هفته متوقف شده است. اگر شما احساس ناخوشی قبل از تاریخ درمان دارید لطفا به ما اطلاع دهید. به شما داروی ضد تهوع (احساس ناراحتی در معده) در صورت مشکل داده می شود. درمان از طریق تزریق یک قطره به ورید در حد چند دقیقه انجام می شود. همچنین به شما حدود ۲ لیتر در ۲۴ ساعت ازطریق رگ برای محافظت ازکلیه های شما و دفع سریتر اشعه داده می شود. پس از درمان شما در اتاقی که برای جلوگیری ازتابش اشعه به بدن شما لحاظ شده است نگهداری خواهید شد. درطول ۱۲ساعت پس ازدرمان مقدارزیادی از مواد رادیواکتیویته از طریق ادرار از بدن شما خارج می شود و فردای آن روز ترخیص خواهید شد. روزهای بعد ازدرمان اسکن انجام می شود (یعنی ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از درمان). شما درعرض ۲۴ ساعت پس ازدرمان مرخص می شوید، چرا که این نو

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: