برچسب: MIBI – SPECT

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

رادیوداروهای Tc99m-MIBI علاوه بر اینکه در اسکن قلب هم استفاده می شود، در سلولهای تومورال هم جمع می شود. از طرفی برای بررسی نتیجه درمان و وجود بافت تومورال زنده از ااین اسکن استفاده می گردد. در ضمن برای بررسی عود بیماری هم قابل استفاده می باشد. در این اسکن ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پس از تزریق رادیودارو تصویربرداری انجام می شود.

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!