برچسب: UBI

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت ها کاربرد دارد. گاهی در استخوان های دارای پروتز تشخیص عفونت توسط اسکن استخوان مشکل یا غیر ممکن می باشد و یا در برخی بیماران با تب های طولانی که منشأ آن مشخص نمی باشد. می توان از این اسکن کمک گرفت. اسکن در دو مرحله، ۳۰ دقیقه و ۲ ساعت بعد از تزریق رادیو دارو انجام می شود.

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت ها کاربرد دارد. گاهی در استخوان های دارای پروتز تشخیص عفونت توسط اسکن استخوان مشکل یا غیر ممکن می باشد و یا در برخی بیماران با تب های طولانی که منشأ آن مشخص نمی باشد می توان از این اسکن کمک گرفت. اسکن در دو مرحله، ۳۰ دقیقه و ۲ ساعت بعد از تزریق رادیو دارو انجام می شود.

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!