برچسب: WHOLE BODY BONE SCAN

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای:

اسکن استخوان روشی تشخیصی است که به ارزیابی دقیق وضعیت استخوانها در بیماری های مختلف می پردازد و برای تشخیص علل دردهای استخوانی،عفونتها، تومورها، متاستازهای استخوانی کمک کننده است. برای این اسکن باید رادیو دارو از راه ورید تزریق شود. دو ساعت پس از تزریق ماده رادیو دارو مناسب که در استخوان های سراسر بدن جذب می شود، تصویربرداری از استخوان ها انجام می گیرد. کمترین تغییر در میزان استخوان سازی که در اثر بیماری ها و ضایعات مختلف ایجاد می-شود مانند شکستگی های مخفی، تومورها و عفونت ها، پیش از آنکه در رادیوگرافی نمایان شود توسط اسکن استخوان قابل تشخیص می باشد. معمولاً تصویربرداری در نماهای قدامی و خلفی انجام می شود ولی گاهی ضرورت دارد که از ضایعات مشهود در نواحی خاص، اسکن از زوایای دیگری هم انجام شود و یا از آن ناحیه به روش تصویربرداری توموگرافیک گردد. این اسکن از شایعترین روشهای پزشکی هسته ای است و برای تشخیص وجود ضایعه اولیه در استخوان ویا تشخیص درگیر شدن استخوانها در جریان سایر بیماریها استفاده میشود. با تزریق وریدی مقدار اندکی رادیو دارو که در تمام استخوان های بدن جذب می شود، می توان از سرتاسر اسکلت بدن تصویر گرفت و کلیه اختلالاتی که ممکن است هنوز در رادیوگرافی ساده دیده نشود، مشخص نمود. کاربرد معمول این اسکن بررسی متاستازهای استخوانی، استئومیلیت (عفونت استخوان)، بیماری های التهابی مفاصل، شکستگی های پنهان استخوان، و میزان تأثیر درمان (مانند پرتو درمانی و شیمی درمانی) می باشد. برای ان

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!