درمان

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
prostate

۱۷۷-Lu PSMA یک ماده رادیواکتیو است که می شود آن را به یک حامل به نام آنتی ژن اختصاصی غشاء

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags:
۱۳۹۸-۱۰-۲۶
neuroendocrines

در سلول های اعصاب و غدد درون ریز مانند: غدد آدرنال، پانکراس، تیروئید و هیپوفیز، تخمدان ها

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

این رادیو دارو در درمان سرطان تیروئید و پر کاری تیروئید مقاوم به درمان دارویی، کاربرد گستر

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

کاربرد راديودارویI-131 MIBG در درمان تومورهای با منشا غددی- عصبی، خصوصا از نوع نورواکتودرم

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون) و ساماریوم ۱۵۳ یکی از عوارض ناتوان کننده

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

این رادیو دارو در درمان سرطان تیروئید و پر کاری تیروئید مقاوم به درمان دارویی، کاربرد گستر

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

سینوویورتز رادیواکتیو که با تزریق رادیوایزوتوپ‌های بی‌ضرر به داخل مفاصل مبتلا به آرتریت مز

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

درمان متازستازهای کبد با امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور میکروسفرها میکروسفرها، حوزه های

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

این رادیو دارو در درمان برخی از انواع سرطان های خون که مقاوم به درمان های دارویی هستند یا

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,