تمام بدن

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
پروب های گاما

پروب‌های گاما که استفاده از آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، شناساگرهای پزشکی هسته‌

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

چه عواملی در تراکم استخوان موثر است: دو مورد از مهم ترین عوامل در تعیین میزان تراکم استخوا

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای این نوع تصویر برداری به کمک ید رادیو اکتیو انجام می شود این اسکن بعد از ا

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت ها کاربرد دارد. گاهی در استخوان های دار

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه سنتی گرافی ۶۷-Ga شامل سنتی گرامهای ناحیه ای، تمام بدن، پلانار و SPECT یا هر

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

رادیوداروهای Tc99m-MIBI علاوه بر اینکه در اسکن قلب هم استفاده می شود، در سلولهای تومورال ه

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

این اسکن برای بررسی فعالیت مغز استخوان کاربرد دارد. در برخی شرایط نظیر درگیری مغز استخوان

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای Pentetreotide که به گیرنده سوماتوستاتین متصل می شود (عمدتا گیرنده سوماتوس

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

برای بررسی وجود ارتباطهای عروقی شریانی-وریدی مادرزادی یا اکتسابی که در داخل قلب یا ریه ممک

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اسکن استخوان سه فاز دارد: Angiographyیک تا دودقیقه طول می کشد – افزایش خون رسانی را نشان م

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای: اسکن استخوان روشی تشخیصی است که به ارزیابی دقیق وضعیت استخوانها در بیمار

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
۱۳۹۶-۰۶-۱۷

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت ها کاربرد دارد. گاهی در استخوان های دار

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
موارد بیشتر
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!